Ik wil vooruit

Organisation Next

Hoe ga je als organisatie om met de transformatie naar een nieuwe tijd? Met de spanning tussen oud en nieuw denken? En tussen behouden wat je hebt en radicale vernieuwing? Wij bieden context en een verklarend kader. En we laten organisaties ontdekken hoe zij in de veranderende wereld zelf in staat zijn te zorgen voor positieve impact: op mensen, op hun omgeving en op de business.

Organisation Next gaat over mensen en niet over systemen, over mentaliteit en niet over structuren, over jouw leiderschap en niet over belemmerende opvattingen en routines van anderen.

Onze belofte:

in drie stappen naar een menselijke organisatie met positieve impact

Stap 1: verlangen en focus
Het startpunt van onze reis met het dreamteam. We geven inzicht in de mechanismen van toekomstige mentale, psychologische en maatschappelijke ontwikkelingen die een belangrijke impact zullen hebben op het gedrag van mensen. We ontdekken het verlangen, de purpose van de organisatie. En brengen vanuit het verlangen dusdanig focus aan dat je als organisatie weet waar je de komende jaren op gaat inzetten.

 

Stap 2: eigenaarschap
Dit is essentieel om het verlangen te realiseren. Dat betekent voor de organisatie: leid je passie, pomp je op met optimisme, heb vertrouwen, start met liefde, blijf hopen, wees koppig, vecht het goede gevecht, weiger op te geven, geloof in het onmogelijke, kom opdagen en je zult blij zijn dat je dat allemaal gedaan hebt. Focus en eigenaarschap leidt ook tot meer efficiency in de organisatie: minder vergaderen, minder discussie en minder complexiteit. Sneller beslissen, verhoogde wendbaarheid en executiekracht.

Stap 3: Vertaalslag
We gaan concreet aan de slag op drie fronten. We maken samen de vertaalslag naar ieders dagelijkse praktijk van werken (daily work), we maken de vertaling naar een eigen verhaal, met een eigen taal, waarden en rituelen (daily story) en we werken aan nieuwe verbindingen binnen en buiten de organisatie om samen het verlangen te realiseren (daily connect). Niet omdat het moet, maar omdat we het samen heel graag willen.

En het systeem, de structuren en de regels? Die worden uiteindelijk je vriend in plaats van de beperking. In plaats van te belemmeren of beperken, worden ze dienstbaar aan het realiseren van het verlangen (versnellen, opschalen, output en slagvaardigheid verhogen).

Organisation Next

Deze klanten gingen je voor

Bekijk het verhaal van Boom uitgevers en kom erachter wat het traject met Fresh Forward bij deze organisatie opgeleverd heeft.