Inspiratie opdoen, samen ervaren en een creatieve sprong maken

Creatieve sprong!

Wij volgen geen lineair proces, maar maken samen met een Dreamteam een creatieve sprong naar de toekomst. Om daar te komen pakken we de ruimte om vanuit inspiratie verschillende invalshoeken te verkennen en aan de huidige situatie toe te voegen. We kijken met een brede, frisse blik naar de mogelijkheden voor de toekomst.

In onze creatieve sprong brengen we eerst het DNA en de kracht van de eigen organisatie in beeld. We nemen je mee in de veranderende wereld en toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden. Vervolgens doen we inspiratie op en ervaren de wereld buiten het eigen werkveld. We gebruiken onze verbeeldingskracht om tot een nieuwe toekomstdroom te komen, om daar tot slot scherpte in aan te brengen. Geen papieren exercitie dus, maar sámen dat next level doorleven en vormgeven.

Verkenning

Een verre sprong maken doe je het best vanaf een goede, solide basis. Deze basis maken we door het delen van alle relevante informatie met het Dreamteam, zoals het DNA van de organisatie en de dromen die er zijn. Deze inzichten geven ons de eerste richting op weg naar het next level. Ook kunnen we bredere input van de organisatie vragen, of in gesprek gaan met klanten.

Futurise®

We nemen je mee in de veranderende wereld en kijken aan de hand van Futurise® naar de toekomst. Met het Futurise®-trendmodel van Lunar brengen wij de trendmatige ontwikkelingen in kaart die de toekomstige leefwereld van mensen gaan bepalen, en we plaatsen deze in een inzichtelijk en verklarend kader. Niet alleen het nu wordt inzichtelijker, maar ook de toekomst, zodat we kansen kunnen aanvoelen en pakken.

Inspiratie

Daarna is het is tijd voor inspiratie; gerichte inspiratie van buitenaf. We gaan op inspiratiereis en voeden ons door kennis te maken met andere werelden, tijdens een op maat gemaakt inspiratieprogramma. Door te kijken, te ontmoeten en vooral door zelf te ervaren, ontstaan veel doorleefde inzichten en ideeën. We verzamelen de nieuwe zaadjes voor onze toekomstige groei.

Imagine

Met behulp van de inzichten uit de voorafgaande fases bouwen we tijdens de 'imagineering' aan een hernieuwde toekomstdroom; een punt op de horizon waar we gezamenlijk naartoe willen. We komen samen tot een doorleefde, onderscheidende toekomstvisie, waar we vol energie op willen gaan inzetten.

Concretisering

We hebben nu als merk/organisatie gevoeld waar we ons next level willen bereiken. In de concrete fase zetten we de eerste stap om onze toekomstdroom tastbaar te maken. Dit doen we bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe concepten, of door het Dreamteam te helpen de rest van de organisatie mee te nemen in de toekomstvisie.

op reis met Fresh Forward

Inspiratie
opdoen?

Onderdeel van alle trajecten is het opdoen van inspiratie. We gaan met onze klanten op pad, verlaten de vertrouwde omgeving en kijken met een frisse, open blik naar de wereld en de toekomst. We bieden een op maat gemaakt inspirerend programma waarin zelf ervaren en ontmoeten centraal staat. De inzichten uit de inspiratiereis vormen een belangrijke basis voor de volgende stappen. Tijdens de inspiratiereizen gebruiken we de Fresh Forward-app als leidraad voor de reis en om ervaringen en inzichten vast te leggen en met elkaar te delen.

inspiratiereizen