Privacy Policy

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van uw persoonsgegeven in de FRESH FORWARD (=FF) App (“App”).

FF zal uw persoonsgegevens verwerken volgens deze Privacyverklaring. De App en de Diensten worden u aangeboden door FF, ingeschreven in het Handelsregister (nr 32087857), gevestigd aan de Larenseweg 279, 1222HJ, Hilversum. FF vindt het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Daarom wordt in deze verklaring vermeld voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden, wordt het verzamelen van de persoonsgegevens beperkt tot alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden, vragen we uw toestemming waar dat vereist is, geven we uw gegevens niet door aan derden tenzij dit nodig is om de dienst te kunnen leveren, of als dit wettelijk verplicht is; en worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. In deze Privacyverklaring informeert FF hoe om wordt gegaan met uw persoonsgegevens.

Artikel 1

Gebruik persoonsgegevens: Om gebruik te kunnen maken van de diensten in de App dient een persoonlijk account te worden aangemaakt. Voor dit account is de registratie van een e-mailadres en wachtwoord verplicht. Het registreren van uw telefoonnummer is optioneel. Uw persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Uw inloggegevens (email-adres en wachtwoord) worden gebruikt om uw account te beveiligen en om u gebruik te kunnen laten maken van de diensten in de App.

Artikel 2

Verstrekking aan derden: FRESH FORWARD verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van de diensten in de App, of dit wettelijk verplicht is, of als u daar toestemming voor hebt gegeven. Privacyverklaring FF App. Voor de levering van de diensten in de App maakt FF gebruik van de diensten van andere dienstverleners die optreden als bewerker. Met deze dienstverleners sluit FF een verwerkersovereenkomst af, zodat zij de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van FF verwerken voor de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn.

Artikel 3

Beveilingsmaatregelen: FF neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik of verwerking en toegang voor onbevoegden te voorkomen, bijvoorbeeld door het gebruik van wachtwoorden en codering en versleutelen van gegevens. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens, de toegang van de gegevens is afgeschermd, en de beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. Persoonsgegevens worden door FRESH FORWARD bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden die in artikel 1 genoemd zijn, tenzij de wet verplicht om gegevens langer te bewaren.

Artikel 4

Controle over uw gegevens: U heeft het recht om u verzetten tegen de verwerking en kunt FF te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of te wijzigen,

U kunt voor vragen, klachten, en/of suggesties contact opnemen met FF via de volgende kanalen:

– via www.freshforward.nl,
– per mail via info@freshforward.com
– ook kunt u FRESH FORWARD bezoeken aan de Larenseweg 279, 1222HJ, Hilversum.