Humanification

Humanification is de filosofie van het vermenselijken van organisaties. Het nieuwe perspectief voor de merken en organisaties van de toekomst.

Fresh Forward Mannetje zittend

Nieuwe mentaliteit

In een vloeibare samenleving (Liquid Modernity – Zygmunt Bauman) is verandering de enige constante. Ontwikkelingen gaan harder en de impact ervan is groter. Toekomstperspectieven en strategieën hebben te kampen met steeds meer onzekerheden.

Tegelijkertijd stabiliseert de productiviteit en is de betrokkenheid van medewerkers schrikbarend laag. In Nederland is slechts 9% betrokken bij zijn of haar werk. Circa 80% voelt zich not engaged en 11% is actively disengaged. Mensen zitten vast in hun baan, voelen zich een radartje in een systeem en hebben het gevoel zichzelf niet volledig te kunnen laten zien.

Merken en organisaties lijken ook hun verbinding met de buitenwereld te verliezen. Mensen zijn steeds pessimistischer over de toekomst en de rol die merken en organisaties daarin te spelen hebben. Dat wat aan de buitenkant wordt beloofd, wordt aan de binnenkant niet beleefd. En dat voel je.

Hoe kunnen merken en organisaties hun energie hervatten en een positieve rol spelen in een constant veranderende wereld die verlangt naar positieve impact? Dat vraagt om een nieuwe mentaliteit.

Strategic & human design

Humanification is die nieuwe mentaliteit. Een mentaliteit die simpelweg het menselijke weer toevoegt aan merken en organisaties. Dat begint bij een gezamenlijk verlangen (een droom, diepe overtuiging of purpose) die tot leven komt door een continue wisselwerking tussen strategic & human design. Een mentaliteit waarbij de binnen- & buitenwereld continu samenwerken en waarbij creativiteit, verbondenheid en flexibiliteit centraal staan.

Op deze pagina nemen we je mee in de laatste ontwikkelingen en publicaties over het gedachtengoed ‘Humanification’. Zodat jij jouw merk of organisatie kunt klaarstomen voor de toekomst.

Antifragiliteit

Groeien door impact, variatie en tegenslagen Een vloeibare samenleving. Socioloog en filosoof Zygmunt Bauman is de eerste persoon die onze postmoderne tijd ‘vloeibaar’ heeft genoemd. Een vloeibare tijd kenmerkt zich door een hoge mate van afhankelijkheid en constante verandering. Denk aan de economie die volledig is geïnternationaliseerd en maximaal efficiënt is gemaakt. Een product is

Lees meer

Ondernemen vanuit een doorleefde purpose met HEINEKEN Nederland

In 2018 heeft HEINEKEN Nederland de visie ‘Verbinden hebben we zelf in de hand’ ontwikkeld. Een reis die begonnen is vanuit het verlangen om de ziel van het bedrijf weer tot leven te brengen en zowel intern als extern te laten voelen. Een reis waarvan de eerste piketpaal werd gezet met een visie waarbij de

Lees meer

Vertrouw je mij?

Ik wil het met je hebben over vertrouwen. De basis van elke goede relatie. En misschien wel de belangrijkste voorwaarde om als organisatie succesvol te zijn.

Lees meer

Dit is hét moment om omgevingen te vermenselijken

In drie maanden tijd veranderden de overvolle autowegen in fiets- en wandelpaden, werd de kantoortuin ingeruild voor de achtertuin en werd de koffiepauze vervangen door een kort rondje door de wijk.

Lees meer

De vermenselijking van merken in dit nieuwe decennium

In het afgelopen decennium was de voornaamste rol van merken: inspireren. Inspireren voor een leuker, beter, mooier leven, maar ook inspireren om goed te doen en de wereld beter achter te laten. Wat mogen we verwachten van het nieuwe decennium? En wat betekent dit voor de koers van een merk? We kijken terug en vooruit

Lees meer

What’s (business) next? Vermenselijking voor organisaties en leiderschap

Het is inmiddels 11 weken geleden dat Joost als ‘patiënt nul’ officieel het coronatijdperk in Nederland inluidde. Op 27 februari kwam de behandelend arts in beschermende kleding zijn bloedtest bespreken. Twee keer getest. Twee keer positief. Business as usual werd woest doorbroken. Niet alleen voor Joost. Business in crisis kreeg de overhand.

Lees meer