Ondernemen vanuit een doorleefde purpose met HEINEKEN Nederland

In 2018 heeft HEINEKEN Nederland de visie ‘Verbinden hebben we zelf in de hand’ ontwikkeld. Een reis die begonnen is vanuit het verlangen om de ziel van het bedrijf weer tot leven te brengen en zowel intern als extern te laten voelen. Een reis waarvan de eerste piketpaal werd gezet met een visie waarbij de purpose, de kracht van verbinding, de basis werd van de hele corporate strategie.

In 2019 hebben Fresh Forward en LUNAR Institute HEINEKEN Nederland met verschillende trajecten geholpen om deze purpose zowel intern als extern te laten voelen. Sabine Kam-Schuil, Purpose Acceleration Manager CX-Out of Home en Social Capital Lead, vertelt in een gesprek met Niels Hansen in de LUNAR Livestream meer over de reis die zij met HEINEKEN Nederland heeft gemaakt om de purpose in de hele organisatie te laten leven en er ook daadwerkelijk impact mee te maken. In dit artikel lees je hoogtepunten van dit gesprek.

Verantwoordelijkheid nemen

Sabine herkent heel sterk dat er vanuit de maatschappij steeds meer aan merken en bedrijven wordt gevraagd om hun verantwoordelijkheid te nemen. Steeds meer bedrijven herkennen die vraag maar zijn zich nog niet bewust van de enorme invloed die ze op de maatschappij hebben en beseffen ook nog niet hoe groot de positieve impact is die ze kunnen maken. En als ze dit wel beseffen, dan volgt de vraag: ‘maar hoe dan?’. Dat heeft Sabine zelf ook sterk ervaren tijdens hun eigen reis. Cruciaal is dat je als bedrijf kwetsbaar durft te zijn en op zoek gaat naar iets wat heel dichtbij je staat. Zo is zij heel trots op hoe HEINEKEN de afgelopen jaren de ziel heeft vastgepakt die al 150 jaar binnen HEINEKEN aanwezig is: Verbinden. Of dat nu op grote feesten is of in 1-op-1-momenten. Van daaruit is het dan echt zoeken naar hoe je die impact concreet maakt. Maar als je daar kleine stapjes in durft te nemen, en het ok vindt dat je het niet altijd goed kunt doen en daar juist van leert, dan ga je meters maken.

Ziel laten leven en laten borrelen bij iedereen in de organisatie

Om die impact te vinden is Sabine bij HEINEKEN begonnen bij de organisatie zelf. ‘In het begin was het mijn uitdaging om de hele organisatie mee te krijgen, zonder dat we al impact aan het creëren waren. We zijn op zoek gegaan naar waar de ziel precies leeft. Waar voelen we dat de energie zit? Wat zijn de topics die in de maatschappij spelen waar wij invloed op kunnen hebben? Dat wilden we echt stapje voor stapje met de organisatie doen, omdat werken vanuit je purpose en daarmee impact maken iets van de hele organisatie moet zijn. Niet iets wat in een kamertje of op de marketingafdeling is bedacht. Maar iets wat leeft en borrelt bij iedereen.’

Purpose heb je zelf in de hand, wat er op je pad komt niet

De crisis is voor Sabine een heel mooi bewijs dat ze ‘verbinden’ echt doorleefd hebben en dat ze ervoor staan. Dat is te zien in hoe snel zij zichzelf in de crisis herpakt hebben en zich juist zijn gaan verbinden met hun partners, hoe ze naast hun klanten zijn gaan staan en hoe snel en succesvol #helpdehoreca is opgezet samen met andere bedrijven.

De ‘oranjezomer’ die gepland stond voor 2020 (de Olympische Spelen in Tokyo, 75 jaar bevrijding, het Europees Kampioenschap, etc.) is iets waar je je als bedrijf op kan voorbereiden. Iets waar je naartoe kunt werken en helemaal uit kan denken. Dat doen we bij HEINEKEN ook altijd heel goed. Maar de omschakeling in de crisis moest echt vanuit intrinsieke motivatie en lef komen. ‘Dat vond ik echt schitterend om te merken’.

Dat die intrinsieke motivatie zo sterk is, komt volgens Sabine doordat ze een hele mooie reis met de hele organisatie hebben gehad, waarin ze met elkaar mochten proeven aan hun purpose en de kracht van verbinding. Een reis waarin verschillende initiatieven zijn opgezet, waarin de één succesvoller was dan de ander. Daardoor zijn ze de purpose gaan leven en gaan doen. Je ziel is je ziel en blijft constant, ook als tijden veranderen. Verbinden heb je zelf in de hand, wat er op je pad komt niet. Maar als je een sterke ziel hebt en een purpose die geleefd wordt door de organisatie, dan vindt die altijd een weg. Ook als tijden veranderen.

Concrete impact maken met Social Capital

Social Capital is het initiatief waarmee de oprichters vanuit hun visie daadwerkelijk impact willen maken in de maatschappij. Het is ontstaan in het voortraject om de purpose tot leven te brengen. In dat voortraject werd zichtbaar hoeveel mensen in Nederland er niet mee kunnen doen omdat zij hier niet de goede begeleiding of zorgvuldige coaching voor krijgen (in Amsterdam alleen al 30.000 mensen). En dat gat tussen de arbeidsmarkt en deze mensen lijkt door de crisis alleen maar groter te worden (NOS). Tegelijkertijd heeft HEINEKEN Nederland een enorm netwerk aan horecapartners waar deze mensen terecht zouden kunnen, en is HEINEKEN heel sterk in talentontwikkeling. In die combinatie zat iets. Dat is HEINEKEN samen met Happy Tosti en Milieuwerk gaan onderzoeken en is uitgemond in Social Capital. Een jong en ambitieus bedrijf met een sociale doelstelling: samen een inclusieve arbeidsmarkt creëren waar iedereen met een zichtbare en onzichtbare arbeidsbeperking een kans krijgt op een betaalde baan in de horeca.

Happy Tosti heeft heel veel ervaring met het opleiden van de doelgroep en Milieuwerk detacheert deze mensen bij grote bedrijven waardoor heel veel banen gecreëerd worden. Die samenwerking is een eigenlijk een heel logische verbinding als daar wat meer tijd aan besteed wordt. De gezamenlijke ambitie en stip op de horizon is om in 2030 1000 banen te creëren. ‘Maar we willen vooral een voorbeeld zijn naar anderen en laten zien dat mensen helpen die aan de kant staan gemakkelijk kan en zelfs verslavend is’, aldus Sabine.

Geloofwaardigheid

Als je als (groot) bedrijf sociaal gaat ondernemen, krijg je te maken met geloofwaardigheid. Sabine vindt het een no brainer voor organisaties om zich met sociaal ondernemerschap bezig te houden. Het is heel logisch en relevant. ‘In ons geval is het heel logisch dat we onze horecapartners willen helpen om niet alleen hun bier goed te verkopen, maar dat de mensen die dit doen ook nog eens heel goed getraind zijn. Daarnaast is het belangrijk dat je niet meteen ‘van de kelder naar de zolder’ wilt springen. Laat zien waar je in gelooft en zet kleine stapjes. Doe het niet om er alleen over te communiceren, maar met name om de impact die je wilt maken’.

Sabine vond het dan ook best spannend dat nu al gecommuniceerd is dat Social Capital gestart is; op een moment dat er nog geen impact is gemaakt! Anderzijds denkt ze hiermee juist ook een voorbeeld voor anderen te kunnen zijn. Doordat ze hun intentie luid en duidelijk uitspreken, laten zien waar ze impact willen maken en dat ze heel erg hun best gaan doen om er een succes van te maken, stellen ze zich veel kwetsbaarder op dan wanneer ze alleen zouden communiceren als het al een succes was.

Bij alle communicatie over sociaal ondernemen, gaat het uiteindelijk altijd over de impact. Sabine vindt het met name belangrijk om over een paar jaar te zien hoeveel banen ze nu daadwerkelijk gecreëerd hebben. Hoeveel mensen er geholpen zijn. En dan maakt het niet zoveel uit hoeveel mensen dat weten.

(Sociaal) ondernemen is het nieuwe normaal

Initiatieven als deze gaan ons alleen maar sterker maken. Het vergroot je bestaansrecht als je kunt laten zien dat je commercieel goed kunt ondernemen door sociale impact te maken. Dat het één het ander versterkt, in plaats van dat het naast elkaar staat. Als het met elkaar vervlochten is en een authentiek onderdeel vormt van het dagelijks bestaan. Het wordt voor aandeelhouders ook interessant als zij zien dat sociaal ondernemen een extra duurzaam bestaansrecht geeft. Daarom is het zo belangrijk dat de purpose en impact die je wilt maken dichtbij je core business staat. Daarmee maak je de afstand tussen business en maatschappij veel kleiner.

Met sociaal ondernemen is sowieso iets interessants aan de gang. Bij ‘sociaal ondernemen’ kreeg Sabine eerder altijd een soft gevoel. Het was de directeur van Tony‘s Chocolonely die een keer mooi zei dat ‘we het niet meer moeten hebben over sociaal ondernemen, maar over a-sociaal ondernemen als je niet onderneemt voor een sociale impact.’

Zelf sociaal ondernemen?

Wil je zelf of met je organisatie aan de slag met sociaal ondernemerschap? Sabine heeft een aantal tips: zet kleine stapjes, maak het niet te complex, blijf dicht bij jezelf, ben oprecht over je intenties, maak het klein, durf kwetsbaar te zijn en heb lef!

Hilversum, 17 juli 2020
Sasja de Vos