Hospitality vanuit verlangen

Hoe raak je iemand echt, waar begint het en hoe kan iedereen vanuit zijn eigen verlangen invulling geven aan hospitality? Daar ging onze inspiratie-avond op 29 november over.

Fresh Forward, hospitality-specialist Wim Huizing en onderzoeksbureau Consumatics hebben de handen ineengeslagen om samen organisaties te inspireren en te helpen te ontdekken wat hospitality voor hen kan betekenen, zowel intern voor medewerkers, als extern voor klanten en relaties. We verbinden daarbij het hart en het hoofd.

Positieve impact
Fresh Forward kijkt vanuit onze filosofie ‘Business by Desire’ naar het onderwerp hospitality: wij geloven dat organisaties, merken en teams écht positieve impact kunnen hebben vanuit een gezamenlijk verlangen. Als we dat te pakken hebben, kan iedereen positieve impact hebben. Dat verlangen wordt onderbouwd door enerzijds de energie (het hart) en anderzijds de ratio (het hoofd). Beide zijn nodig om positieve impact te hebben. Die impact geldt binnen de organisatie, en zeker ook buiten de organisatie.

Hoe raak je iemand in het hart? Dat begint bij het gezamenlijk verlangen van een organisatie of team. We ervaren wat ons verlangen is en wat het met ons doet. Van daaruit kan iedereen op zijn eigen unieke manier invulling geven aan hospitality en daarmee meerwaarde creëren. Deze (immateriële) meerwaarde zit in ons allemaal. Zoals Wim Huizing het zo mooi verwoordt: “hospitality is de optelsom van alle zintuigen”.

Maar wat zegt ons hoofd? Dat gelukkige medewerkers beter presteren is een feit. En we weten ook dat Nederlanders binnen Europa het minst betrokken zijn bij hun werk. Dit zijn duidelijke feiten die ons laten zien dat hospitality een belangrijke rol kan spelen, zodat iedereen zijn/haar waarde kan inzetten. Daarom kijken we vanuit een breder perspectief naar tevredenheid van medewerkers. Zo heeft Consumatics een ‘happiness’-barometer ontwikkeld om inzicht te krijgen in het geluk van medewerkers, met veel aanknopingspunten voor de rol die hospitality in dat geluk kan spelen.

Inspiratie-avond
In een boeiende eerste avond over hospitality hebben we deze kennis met een diverse groep relaties en klanten gedeeld en elkaar geïnspireerd met dit thema. Een waardevolle avond met mooie inzichten, heerlijk eten en goede gesprekken. To be continued!