De revolutie van positieve impact

Voel je het? Proef je het? Er borrelt een revolutie. Een revolutie van positieve impact.

We maken het een paar keer in ons leven mee. Grote veranderingen die nieuwe werelden voor ons openen. Die ons opnieuw laat nadenken over wat we willen en kunnen. Zo ook over de rol van producten en merken.

Producten maken een wezenlijk onderdeel uit van de menselijke samenleving sinds de allereerste vormen van beschaving. Producten kunnen tastbare producten zijn, maar ook diensten vallen onder deze noemer. In economische zin is het alles wat kan worden aangeboden op de markt om aan een vraag te voldoen.

De industriële revolutie ontsloot ons een revolutionaire nieuwe wereld in de context van vraag en aanbod van producten. Door veel sneller te kunnen produceren, veranderde de beschikbaarheid en maakbaarheid van producten radicaal. We konden steeds meer kopen, voor steeds minder geld.

Met de komst van de technologische revolutie verschoof onze aandacht van productie naar informatie. Informatie om ons aanbod te optimaliseren.  We raakten meer aan elkaar verbonden, werden efficiënter, en ervaarden een vrijheid van constante innovatie en nieuwe oplossingen.

De borrelende revolutie van positieve impact van vandaag dwingt ons om met weer een compleet andere bril naar de wereld te kijken. We worden ons steeds meer bewust van de negatieve ecologische en psychologische impact die onbeperkte productie met zich meebrengt. Tegelijkertijd ontwikkelen nieuwe technologieën zich exponentieel, die een wereld van creativiteit en grootse oplossingen opent.

Merken die hierop in spelen winnen in de revolutie van positieve impact. Zij die vanuit verlangen werken voor positieve impact, en dit met de nieuwste technologische ontwikkelingen combineren om hun impact op schaal te realiseren.

Dat is ook gereflecteerd in de top 40 inspirerende merken (Synergie, 2017), met als meest inspirerende merk van 2017: Ikea. Hun doorleefde verlangen om wonen aangenaam, duurzaam en betaalbaar te maken voor iedereen zorgt voor een organisatie die op grote schaal werkt aan het niet perse creëren van meer producten, maar van meer producten met positieve impact.

Sasja de Vos
Core Explorer