Van Wijnen

Komen tot een nieuwe toekomstvisie, dat was wat bouwbedrijf Van Wijnen wilde. Na de crisis in de bouw was het tijd voor een nieuwe stip op de horizon. Samen met de directies uit de vijf regio’s en de groepsdirectie hebben we een reis vol inspiratie, inzichten en verbeeldingskracht ondernomen. In de toekomstvisie van Van Wijnen staat de nieuwe purpose centraal: samen bouwen aan ruimte voor een beter leven. Daarbij gaat het om beter wonen, werken, leren, recreëren en zorgen.

Over van Wijnen

De ambitie van Van Wijnen is om een bijdrage te leveren aan leefomgevingen zonder uiterste houdbaarheidsdatum. Dat zijn gebouwde omgevingen die qua gebruikerskwaliteit en functie van betekenis blijven, betaalbaar zijn en bij sloop, realisatie en gebruik geen ecologische voetafdruk achterlaten. Deze manier van denken en handelen noemen we toekomstbestendig en heeft Van Wijnen verankerd in het dienstenportfolio en in de bedrijfsvoering.

Resultaten

Stragische

Koers

Fresh Forward Luchtballon 3

Een nieuwe strategische koers waarin bestaande en nieuwe concepten gestructureerd en met focus vorm kunnen krijgen.

Lenige

Organisatie

Fresh Forward Kolibrie 1

Een lenige organisatie, die in staat is samen met andere organisaties of groepen van verbonden mensen duurzame waarde toe te voegen aan het leven van mensen.

geïnspireerd

Team

Fresh Forward Dubbeldekker vliegtuig

Een geïnspireerd team dat de wil heeft om vanuit eigen kracht samen de verandering te creëren en daarmee invulling te geven aan de toekomst.