De visie tot leven

Sport.Gouda koos ervoor om te investeren in het leiderschap teneinde de strategische visie en kernwaarden – tevoren samen met Fresh Forward ontwikkeld – in beweging te krijgen. Het team ging voor het eerst ook werken met de functie van coördinatoren en kwam uit een situatie waarin de oude organisatiecultuur de nieuwe ambitie niet goed zou kunnen ondersteunen. Veiligheid en vertrouwen waren nodig, allereerst in het leiderschapsteam onderling, en in de persoonlijke kwaliteiten ten dienste van de integrale samenwerking.

Over Sport.Gouda

SPORT•GOUDA is dé organisatie die het sportbeleid voor de gemeente Gouda uitvoert, met als belangrijkste doel Gouwenaars aan het bewegen krijgen én houden; van jong tot oud. Als exploitant biedt SPORT•GOUDA iedereen in Gouda dagelijks de gelegenheid om in inspirerende sportaccommodaties plezier te hebben in sport en bewegen, andere mensen te ontmoeten en aan de gezondheid te werken.

Wat Sport.Gouda heeft bereikt

Team van aanpakkers

Learning bij doing

Sport.Gouda 2022

Voor een team van aanpakkers hebben we gekozen voor ‘learning by doing’- tijdens een dag in een Boulderhal - waar patronen, leiderschap en communicatie als vanzelf tevoorschijn konden komen. Diverse situaties gaven een ingang voor het gesprek over onderstroom en kwetsbaarheid. Het team werkte daarmee gelijktijdig aan het doorleven en oplossen van blokkades.

Dialoog is cruciaal

Human skills

b28b452e-94e8-406e-a11a-cd86219f72a9

Vervolgens hebben met het team van Sport.Gouda geïnvesteerd in de human skills. Om juist bij die situaties te interveniëren waar weerstand een rol speelt. De dialoog is daar cruciaal in gebleken. In de video beschrijven Frank en Aafke hoe ze het traject beleefd hebben en hoe ze nu zin hebben om via de uitvoering het zelfvertrouwen te zien groeien. Klaar voor de start….áf!