Een doorleefde en inspirerende toekomstvisie en strategische agenda

In een tijd waarin de druk werd gevoeld van het lerarentekort en corona, zagen de scholen van SCOH het ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om perspectief en energie te bieden voor de lange termijn. Perspectief voor de huidige en toekomstige generaties kinderen, waarbij het SCOH’s verlangen is dat zij kansrijk, weerbaar en autonoom de maatschappij in kunnen stappen.

In het besef dat in deze tijd meer dan ooit een langetermijnperspectief nodig is, dat we rust moeten creëren als het gaat om de toekomst, en veranderingen nu meer dan ooit een nieuw frame nodig hebben, is gekozen voor een 10-jaren-perspectief

Samen met een bevlogen team van leerkrachten, schooldirecteuren, sectordirecteuren, medewerkers van het staf- en servicebureau, het kenniscentrum en het bestuur zijn we aan de slag gegaan met het vormgeven van een toekomstverhaal voor SCOH.

 

Over SCOH

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden is een schoolbestuur voor 38 basisscholen; 3 scholen met speciaal basisonderwijs, 1 school met (voortgezet) speciaal onderwijs, 1 school met praktijkonderwijs en 21 peuterscholen. Stuk voor stuk hebben de scholen van SCOH een unieke identiteit en samen vormen ze een kleurrijk palet.

De uitdagingen en het resultaat!

De uitdagingen

Werkdruk en behoefte aan samen

Fresh Forward Tandwiel

Een personeelstekort en (dus) te veel werkdruk. Er was afstand tussen scholen en staf- en servicebureau en tussen scholen onderling. En onvoldoende helderheid over de Christelijke identiteit en daarbij zijn van een “Dialoogschool”. Ook was er te weinig innovatie en er werd te weinig gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en kunde. Tot slot was een grote behoefte aan samen.

Het resultaat

Een doorleefde, next level toekomstvisie

Fresh Forward oog donkerblauw

Naast scherp inzicht in de veranderende wereld en de kansen en uitdagingen hiervan voor SCOH, vertaalden we de strategische agenda in heldere ambities, focusgebieden, en overkoepelende initiatieven en werden de waarden vertaald in gedrag, competenties en nieuwe manier van werken. En dat met een betrokken bestuur, sectordirecteuren en team van ambassadeurs.