Vanuit verbinding met de omgeving de strategie verrijken

Het MT van Kentalis Onderwijs had een strategie ontwikkeld de afgelopen jaren. Deze strategie wilden ze met elkaar verrijken en compleet maken voor de plannen van de komende jaren. Verrijken door in verbinding te zijn met de buitenwereld; ontwikkelingen in de maatschappij en in gesprek met leerkrachten, leerlingen, ouders, stakeholders en collega’s.
Om op basis van die inzichten de strategie te verrijken.
Daarnaast was de vraag om het proces van hoe je de strategie
samen opnieuw ontwerpt eigen te maken.
En dit samen als een nieuw MT.

Over Koninklijke Kentalis

Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. Zij vinden het belangrijk dat de mensen voor wie zij er zijn, kunnen communiceren met anderen, worden begrepen en kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom biedt Kentalis onderzoek, diagnostiek, zorg, speciaal onderwijs, ambulante begeleiding bij reguliere scholen en werkbegeleiding. Kentalis is er natuurlijk ook voor ouders, familieleden en professionals.

Wat Kentalis Onderwijs heeft bereikt

Verrijkte strategie en richting

Iedereen doet vol van waarde mee

Fresh Forward Tandwiel

Een inspirerende richting van Kentalis Onderwijs: Iedereen doet vol van waarde mee. Wij bieden jou alle toegang. Deze richting is doorvertaald in de uitgangspunten ‘eenduidigheid, expertise en focus.

Verbinding

Blijvende verbinding tussen binnen- en buitenwereld

Fresh Forward Kolibrie 1

We staan op een andere manier in verbinding met onze omgeving en buitenwereld. We hebben een open dialoog met betrokkenen, leerlingen, leerkrachten, maatschappij en stakeholders. We zijn sensitiever, nieuwsgierig en benutten de inzichten. Het wordt een duurzame wisselwerking zodat we nog meer van waarde kunnen zijn.

Eigen maken en ons gedrag

Proces voor strategieverrijking ontdekt en eigen gemaakt

Fresh Forward Luchtballon 1

Een duurzaam proces wat goed voor ons werkt en wat ook ander gedrag van ons vraagt. Gedrag waarmee we in verbinding staan met elkaar als team en met de omgeving.