Van nieuwe proposities tot langdurige impact

Over Trigion

Trigion is ruim 100 jaar toonaangevend in Nederlandse Veiligheid. De rijke geschiedenis van deze organisatie gaat terug tot 1911, toen de Gecombineerde Nederlandse Veiligheidsdienst (GNVD) startte met wat in de jaren ’20 van de vorige eeuw ‘wijkbewaking’ heette. Inmiddels is Trigion uitgegroeid tot een allround beveiligingsbedrijf dat middels een combinatie van mens, technologie en (data)intelligentie veiligheid creëert, zodat mensen onbezorgd kunnen werken, wonen en leven.

Hoe kunnen we vanuit de klantbehoefte tot schaalbare en onderscheidende proposities komen?

UITDAGING

Fresh Forward oog

Binnen de organisatie leefden er veel ideeën. De vraag was echter: ‘Hoe kunnen we vanuit de klantbehoefte tot schaalbare en onderscheidende proposities komen?’ Naast de concrete vraag - het samen creëren van een drietal proposities - wilde Trigion ook graag leren om van DMU-inzicht en -behoeftes te komen tot een toekomstbestendige propositie, om op die manier zelf strategie-executie-vaardigheden op te bouwen en te borgen in de organisatie.

AANPAK

Fresh Forward Luchtballon 6

Samen met een bouwteam uit de Trigion-organisatie zijn we in de wereld van beveiliging op zoek gegaan naar de behoeftes van overmorgen. Op het snijvlak van mensgerichte service en technologische mogelijkheden zijn we gaan ontdekken waar kansen liggen voor de private markt. Daarin is niet alleen nagedacht over nieuwe proposities maar ook over de organisatiestructuur (start-up) waarin dit tot wasdom kon worden gemaakt.

HET RESULTAAT

Fresh Forward Vlinder

3 Proposities voor primair de private markt; Een start-up- en incubator-aanpak inclusief innovatieframework voor houvast in de te zetten stappen; Roadmap en milestones voor de eerste 30 maanden; Een bevlogen start-up-team dat inmiddels vanuit B.Amsterdam bouwt aan een challenger binnen de beveiligingsmarkt: Tabei. Tabei biedt een verbonden ecosysteem dat bedrijven helpt om hun kapitaal te beschermen en een fijne en veilige (werk)omgeving te creëren.