Next level BOVAG

In 2013 heeft BOVAG een traject doorlopen waar de BOVAG-koers
onder begeleiding van Fresh Forward werd ontwikkeld:
Zorgeloos genieten van mobiliteit op maat en de kracht van het landelijke netwerk.

In 2022 voelde BOVAG de urgentie – door alle (maatschappelijke) veranderingen en ontwikkelingen – om de bestaande koers (en strategie) te challengen en te herijken. BOVAG heeft door het in kaart brengen van de waardeketen vastgesteld dat het belangrijk is om op drie thema’s in te zetten: digitale transitie, veranderende mobiliteit en verduurzaming.

Over BOVAG

BOVAG is een brancheorganisatie van ruim 8.000 ondernemers die zich met mobiliteit bezighouden. Daarnaast is BOVAG een keurmerk voor de consument, de klanten van deze bedrijven. Door de omvang en diversiteit aan krachten van BOVAG: de hoeveelheid leden, de hoeveelheid onderzoeken die ze uitvoeren (samen met partners) en de kennis en het netwerk dat ze hebben opgebouwd, kan BOVAG een sterke lobby voeren in Den Haag en dient BOVAG als inspirator, als platform en als nieuws-, en informatiecentrum voor BOVAG-leden.

Wat BOVAG heeft bereikt?

Tijd om naar buiten te kijken

Nieuwe inzichten en inspiratie

Fresh Forward Mannetje verrekijker

BOVAG heeft Fresh Forward gevraagd om samen met hen een aanpak te ontwikkelen die nieuwe inzichten en inspiratie geeft. Het is volgens BOVAG tijd om naar buiten te kijken, de periode van ‘navelstaren’ is voorbij.

Nieuwe koers bepalen

DNA als rode draad

Fresh Forward Luchtballon 3

Onder begeleiding van Fresh Forward heeft BOVAG haar nieuwe koers bepaald en ontwikkeld. In de nieuwe koers wordt de visie en de rol van BOVAG beschreven. Aan de visie en rol wordt invulling gegeven door in te zetten op een aantal krachten, het uitspreken van een heldere ambitie en onderbouwing door bewijsvoering op een aantal vlakken. Het DNA van BOVAG loopt als een rode draad overal doorheen.

Eerste stappen naar strategie

Koers breed uitgedragen en nageleefd

Fresh Forward Dubbeldekker vliegtuig

BOVAG heeft de koers vertaald in een koersdocument en de eerste stappen naar strategie. De nieuwe koers moet een voorbode zijn, en aansluiten op de toekomstige strategie van BOVAG. De verschillende onderdelen zijn meegenomen in het koerstraject, zodat de nieuwe koers breed kan worden uitgedragen en nageleefd