De toekomst van verenigingen

Terug naar verenigen

Verenigingen staan voor diverse uitdagingen: toenemende wet- en regelgeving vereist flexibiliteit van zowel de verenigingen als hun leden, het verdienmodel staat o.a. door marktconsolidatie onder druk en er komt steeds meer aandacht voor het waarmaken van de maatschappelijke impact. Uitdagingen die ervoor zorgen dat er veel aandacht gaat naar de technische en operationele zaken en minder naar de kerntaak van verenigen.

Wij geloven dat er, juist in deze tijd, een grote rol ligt voor verenigingen om de verbindende kracht in de samenleving te zijn, door weer terug te gaan naar het verenigen, door de buitenwereld erin te betrekken en door samen op zoek te gaan naar de toekomst van de vereniging.

In de afgelopen jaren hebben we diverse verenigingen in binnen- en buitenland mogen begeleiden in het vinden van hun next level op strategie én leiderschap. Want naast dat de strategische koers van de vereniging moet aansluiten op de huidige tijdgeest, vraagt dit ook iets anders op het gebied van mindset, gedrag en leiderschap van de organisatie.

Stap voor stap op zoek naar het next level

Van buiten naar binnen: maatschappelijke ontwikkelingen omarmen
Het begint met een outside-in-perspectief: als vereniging begrijpen en doorleven wat er in de maatschappij gebeurt. Niet alleen vanuit feiten en onderzoek, maar juist door te ervaren, in gesprek te gaan en actief de verbinding te zoeken. Wat leeft er in de maatschappij, bij leden en bij de eindklant/consument? Door dit zelf te ervaren ontstaat er een ander niveau van inzicht, dat verder gaat dan logica. Inzichten die gaan over urgentie en behoeften voor de bredere gemeenschap. Die we vervolgens kunnen vertalen naar nieuwe waardecreatie in termen van diensten en producten.

Vereniging versus Verenigen: terug naar het verenigen
Verenigingen moeten zich herdefiniëren: van een instrumentele organisatie naar een levendige community. Hierin kunnen we ons laten inspireren op de drie vormen van vriendschap van Aristoteles: het nut, het plezier en het goede.

  • Het Nut: Praktische voordelen van het lidmaatschap, zoals netwerkmogelijkheden en inkoopvoordelen
  • Het Plezier: Organiseren van leuke en ontspannende activiteiten om de band tussen leden te versterken
  • Het Goede: De meest duurzame vorm van vriendschap is die gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en de impact die je samen wilt maken

Door deze elementen te integreren, ontstaat een hechte community waarin leden zich verbonden voelen.

Samen bouwen aan een doorleefde koers
Tot slot is het essentieel om samen met leden, partners, en andere betrokkenen de toekomst van de vereniging vorm te geven. Inspiratie en uitdaging door anderen leiden tot een breed gedragen en inspirerende koers.

BOVAG heeft in 2013 en in 2023 succesvolle koerstrajecten gedaan samen met Fresh Forward. Dit heeft beide keren geleid tot een inspirerende, doorleefde en richtinggevende koers. BOVAG heeft beide trajecten als succesvol ervaren door de unieke aanpak van Fresh Forward, die de veranderingen in de samenleving en het bedrijfsleven niet alleen laat zien, maar vooral laat ervaren. Dat zorgt voor een doorleefde koers, die door de gekozen aanpak breed door onze hele organisatie gesteund wordt.
 
Peter Niesink, Directeur Bovag

Conclusie: De Menselijke Maat Terugbrengen
Verenigingen kunnen zuurstof krijgen door te focussen op de menselijke maat. Dit doen we door een outside-in-perspectief te creëren, communities te bouwen en samen de toekomst van de vereniging vorm te geven. Dit brengt niet alleen leven in de vereniging, maar zorgt ook voor een positieve, verbindende kracht in de samenleving. Het is tijd om terug te keren naar waar het echt om draait: mensen verenigen en samen impact maken.  

Door Miriam Teoh-Wijers, Hilversum 10 juli 2024