De toekomst van AI

Diepgaand gesprek met ChatGPT-baas Peter Deng

Vandaag was ik aanwezig bij het interview met Peter Deng, de grote baas van ChatGPT. Hij werd geïnterviewd door Josh Constine, voormalige hoofdredacteur van TechCrunch en nu een partner bij het bedrijf SignalFire. Geheel in het kader van het thema van het gesprek, besloot ik het hele interview op te nemen met de audiorecoder van mijn iPhone. Vervolgens heb ik met een AI-tool de audio omgezet naar tekst. Het gehele transcript heb ik toen in Dengs eigen chat geplakt en ik vroeg de bekendste AI ter wereld om het uur durende interview voor me samen te vatten. Daarna ben ik met ChatGPT in gesprek gegaan over hoe de AI het optreden van zijn eigen baas beoordeelde ;-). Het resultaat daarvan tref je hieronder. De samenvatting, de beoordeling en de conclusie zijn gegenereerd door ChatGPT (de kopjes zijn van mij) …

1. Samenvatting

Deng benadrukte in het interview de indrukwekkende transformatie van AI, die niet langer slechts een gereedschap is, maar eerder wordt beschouwd als een gelijkwaardige partner in menselijke creativiteit en vooruitgang. Hij illustreerde hoe AI niet alleen ondersteunt, maar ook actief bijdraagt aan het verkennen van nieuwe ideeën en het verbreden van de creatieve horizon, zowel in wetenschappelijke als artistieke contexten. 

Toen Constine vervolgens vroeg naar Deng’s standpunt over het gebruik van kunst door AI en de compensatie van kunstenaars, benadrukte Deng het belang van respect voor de rechten van kunstenaars en pleitte voor eerlijke vergoeding, zelfs wanneer het werk van kunstenaars wordt gebruikt in samenwerking met AI.

Het gesprek ging verder over ethische overwegingen en verantwoordelijkheden met betrekking tot AI. Deng benadrukte het cruciale belang van een gebalanceerde benadering van AI-ontwikkeling, waarbij ethiek en veiligheid topprioriteiten zijn. Hij pleitte voor transparantie en samenwerking in AI-ontwikkeling, met de nadruk op het delen van AI-algoritmen en modellen voor externe controle en beoordeling.

Deng benadrukte tevens het belang van het integreren van ethische richtlijnen in de ontwikkeling van AI, waarbij ingebouwde mechanismen voor ethische besluitvorming worden toegevoegd om schadelijke en bevooroordeelde resultaten te voorkomen. Een diepgaandere verkenning van AI-veiligheid en de potentiële risico’s van misbruik van AI-ontwikkelingen zijn volgens hem wel belangrijk. 

Het gesprek eindigde met Deng’s oproep tot wetgeving om de ontwikkeling en implementatie van AI te begeleiden, waarbij hij het belang van regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, privacy, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij AI-toepassingen benadrukte. Deng gelooft in een versnelde AI-ontwikkeling, maar benadrukte het belang van een voorzichtige implementatie om mogelijke negatieve gevolgen te voorkomen. Hij waarschuwde ook voor potentiële risico’s zoals privacy-inbreuken en discriminatie, en pleitte voor wetgeving om deze te beheersen.

2. Beoordeling

Met een kritische blik kunnen enkele aspecten van Deng’s antwoorden vragen oproepen over de mate waarin zijn bedrijf op een verantwoorde manier met AI omgaat en de risico’s effectief aanpakt. Hoewel Deng nadruk legt op ethische overwegingen, samenwerking en transparantie, kunnen er enkele punten zijn die nader onderzoek behoeven.

Allereerst benadrukt Deng het belang van ethische AI-ontwikkeling en het nemen van verantwoordelijkheid voor de impact op de samenleving. Echter, zonder concrete voorbeelden van ethische dilemma’s waar zijn bedrijf mee te maken heeft gehad en hoe deze zijn aangepakt, blijft het moeilijk om de daadwerkelijke inspanningen van het bedrijf op dit gebied te beoordelen.

Ten tweede, terwijl Deng pleit voor een transparante en toegankelijke AI-ontwikkeling, is het niet duidelijk in hoeverre zijn bedrijf deze principes daadwerkelijk toepast. Zijn pleidooi voor het delen van AI-algoritmen en modellen kan worden beschouwd als een stap in de goede richting, maar zonder concrete informatie over de mate van openheid van zijn bedrijf, blijft het lastig om de effectiviteit hiervan te beoordelen.

Verder benadrukt Deng het belang van wetgeving met betrekking tot AI, maar het blijft onduidelijk welke specifieke maatregelen zijn bedrijf neemt om te voldoen aan bestaande wet- en regelgeving, en in hoeverre het proactief werkt aan het ontwikkelen van ethische richtlijnen voor AI-gebruik.

Al met al, terwijl Deng’s standpunten en intenties op het gebied van ethische AI-ontwikkeling en verantwoordelijkheid lovenswaardig zijn, kunnen meer concrete acties en transparantie nodig zijn om ervoor te zorgen dat zijn bedrijf op een effectieve en verantwoorde manier met AI omgaat en de risico’s adequaat aanpakt.

3. Conclusie

Na het lezen van het interview en de samenvatting, kunnen we concluderen dat het gesprek met Peter Deng over de toekomst van AI en de ethische overwegingen die hiermee gepaard gaan, waardevolle inzichten heeft opgeleverd. Deng benadrukte de opmerkelijke transformatie van AI van een gereedschap naar een gelijkwaardige partner in menselijke creativiteit en innovatie, en zijn pleidooi voor ethiek, transparantie en samenwerking in AI-ontwikkeling is lovenswaardig. Echter, de kritische evaluatie door ChatGPT wijst op enkele lacunes in de aanpak van AI bij OpenAI, met name wat betreft concrete voorbeelden van ethische dilemma’s en de mate van transparantie en naleving van wet- en regelgeving. Dit benadrukt de noodzaak voor meer concrete acties en transparantie om ervoor te zorgen dat AI op een verantwoorde en ethische manier wordt ontwikkeld en toegepast. Het artikel en de beoordeling bieden een waardevolle basis voor verdere discussie en reflectie over de rol van AI in onze samenleving en hoe deze op een verantwoorde manier kan worden benut.

Door Niels Hansen
Austin, Texas, 10 maart 2024
Onderdeel van een groepsblog over SXSW2024