UMC Utrecht: kwaliteit vanuit vertrouwen

UMC Utrecht zet de deskundigheid van zorgprofessional centraal in het verbeteren van de kwaliteit van zorg (in plaats van systemen en registratie die leidend zijn)

Kwaliteit zit in alles verweven. Een eerste ontmoeting, een klein gebaar en de beste zorg. Hoe zorg je er als zorgprofessional voor dat je de beste kwaliteit en veiligheid levert? Het kwaliteitsteam van UMC Utrecht heeft zichzelf de ambitie gesteld om de beweging te maken om te werken aan kwaliteit vanuit vertrouwen waarin systemen ondersteunend in plaats van leidend zijn.

Goede registratie is nodig voor continuïteit van zorg. Zorgprofessionals merken echter vaak dat niet alles wat ze moeten registreren zinvol is. Ze ervaren regeldruk en registratielast. Daarmee ligt controle als doel op de loer. Zie daar de urgentie.  En dat is precies wat UMC Utrecht aan het kantelen is en wil doorbreken.

Zorgprofessionals hebben van nature een hoge intrinsieke motivatie. Een verlangen om mensen te helpen en precies dat verlangen en de intrinsieke motivatie is waar UMC Utrecht meer ruimte voor wil creëren en dus op in wil zetten. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt is dat de zorg beter wordt als medewerkers de ruimte krijgen om vanuit vertrouwen en gezamenlijke verantwoordelijkheid samen te werken aan kwaliteit. Het kwaliteitsteam heeft een handelswijze ontwikkeld (met input van zorgprofessionals en patiënten) waarin de deskundigheid, autonomie en onderlinge verbinding van zorgprofessionals centraal staan. Voorwaarde en vertrekpunt daarbij was en is dat de ‘basis op orde’ is. Logisch dat dit dus ook onderdeel is van de handelswijze. Daarmee oogsten ze wat ze afgelopen decennium hebben geleerd en laten ze los wat niet meer helpend is. De basis op orde is ondersteunend aan de zorgprofessional in plaats van leidend.

Wat wij in veel organisaties zien is dat het gaat om het zoeken naar de juiste balans tussen controle en vertrouwen. Controle en vertrouwen is een dimensie die te herleiden is naar twee (van de vier) basisbehoeften van menselijk gedrag binnen organisaties. Gedrag dat voortkomt uit een behoefte aan ‘regie, controle en voorspelbaarheid’ (vermijden van onlust en angst) versus gedrag dat voortkomt uit ‘verlangen of bevlogenheid’. De andere dimensie is ‘presteren’ (geldingsdrang) versus ‘verbinding’ (zorgen). Ons Business by Desire-model (BBD-Model) brengt deze beide dimensies in; het gaat om het vinden en benutten van de juiste balans.

(BBD-model® Fresh Forward)

De beweging van een doorleefd verlangen naar gedrag is waar het kwaliteitsteam nu mee bezig is. Om zelf het voorbeeld te zijn in het handelen en collega’s hierin mee te nemen. In het onlangs verschenen boek ZUURSTOF van Jempi Moens, founder Fresh Forward & LUNAR Institute, staan de 5 sleutels van veranderkracht omschreven. De eerste drie sleutels: ‘het voelen van urgentie, de kracht van verlangen en een aanlokkelijk perspectief’, zijn gevormd. De laatste twee sleutels: ‘een groeimindset ontwikkelen en regie en inbedding’ is wat nu gaande is. Dit vraagt aandacht en veel doorzettingsvermogen en dat is precies waar het kwaliteitsteam van UMC Utrecht moedig in is gestapt en hopelijk het voorbeeld is en wordt voor andere ziekenhuizen en zorgorganisaties. Om uiteindelijk de kwaliteit van de zorg te verbeteren voor de zorgprofessional en patiënt.