BOEKLANCERING: ZUURSTOF

Hilversum, 6 februari 2024 – ‘Een MUSTREAD over eigentijds leiderschap en organisatieontwikkeling, met louter noodzakelijke inzichten voor eigentijdse leiders en organisaties.’ Met die woorden omschrijven toonaangevende business- en thoughtleaders het boek ZUURSTOF. In het voorwoord schrijft Jeroen Smit: ‘Vrijwel alles wat Jempi Moens op de volgende 176 pagina’s schrijft is inspirerend en heel hard nodig.

ZUURSTOF gaat over het leiderschap, de energie en de mindset die organisaties nodig hebben om succesvol te veranderen en doelgericht in beweging te komen. Het boek rekent af met de gangbare rationele, bedrijfskundige modellen en processen over gedragsverandering en leiderschap. Deze zijn meestal verouderd en blijken in de praktijk nauwelijks meer te werken. Ze gaan voorbij aan de essenties van mens-zijn en aan de toegenomen complexiteit. Het boek beschrijft aan de hand van 5 sleutels hoe organisaties mensgericht kunnen veranderen en ontwikkelen. Naast inzichten uit de psychologie en neurowetenschap, komen ook veel voorbeelden uit de praktijk aan bod. Het boek bevat ook links naar een achttal podcastgesprekken met business leaders en experts uit ons netwerk.

Al meer dan 30 jaar helpt Jempi Moens, samen met zijn bevlogen team, organisaties en merken om te werken aan hun identiteit, hun koers en hun toekomst. Het gaat hierbij altijd om de ziel; de intrinsieke kracht en de betekenis van een organisatie. Moens vergelijkt het graag met de metafoor ‘samen in de keuken aan de slag’. Daar waar de potten op het vuur staan te pruttelen, waar de organisatie wordt gevoed en de recepten en ideeën voor het succes van morgen ontstaan. Als psycholoog is Jempi Moens in dit vak gerold en is zich gaandeweg gaan verwonderen en verbazen over hoe weinig kennis van menselijk gedrag er dagelijks en consequent wordt toegepast in organisaties. Zijn boek ZUURSTOF geeft de lezer 5 sleutels om als leider veranderkracht in organisaties te realiseren.

Het langverwachte boek ZUURSTOF werd op maandag 5 februari 2024 feestelijk onthuld tijdens een exclusieve pre-launch in Hilversum. In een intieme bijeenkomst werd een dertigtal CEO’s uit de Community of Free Minds persoonlijk verwelkomd om het boek in ontvangst te nemen. De avond werd verrijkt door een boeiende inhoudelijke lezing van Ignaas Devisch, Professor in Filosofie en Ethiek.

Wat een heerlijk leesbaar managementboek! Zeer complexe vraagstukken leesbaar en samenhangend weergegeven en uitgerafeld. Een ‘must read’ voor eenieder die leiding geeft.’
Jan Willem Hilbron, CEO Albron

Een ‘must ready’ voor eenieder! ZUURSTOF triggert en rijkt 5 interessante sleutels aan om kansrijke deuren te openen voor jou en je collega’s. Een verrijkende,
tot de verbeelding sprekende inspiratie voor elke leider!
Vivian Broex, Lid Raad van Bestuur Diakonessenhuis

Het is uitdagend om in deze tijd een leider te (moeten) zijn. Jempi Moens reikt de sleutels voor effectief leiderschap in dit tijdsgewricht aan.’
Peter Niesink – Algemeen Directeur BOVAG