Imagine the next level

Al 22 jaar ons motto. Enige weken geleden las ik een column van Rob Wijnberg, oprichter van de correspondent, met als titel ‘Als vooruitgang geen verhaal heeft, vertelt het verleden waar we naartoe gaan.’ Het was een scherpe reflectie van Rob op de verkiezingsuitslag. Zijn reflectie gaat over een schreeuwend tekort aan verbeeldingskracht van in dit geval de progressieve politiek. Nu ga ik mij in deze nieuwsbrief niet begeven in een politieke tweestrijd, maar wel triggert mij het woord verbeeldingskracht. Het is het grondvest waar wij als Fresh Forward op gebouwd zijn. Ons Raad Van Vooruitgang-lid Gerard Dielessen, o.a. oud-algemeen directeur van NOC*NSF en NOS, bouwde treffend voort op de uiteenzetting van Rob Wijnberg met de opmerking “We missen overtuigende perspectieven en vergezichten, waardoor het kortetermijndenken de kans krijgt ons in het verleden te duwen.”

Strategie is een veelgebruikt – en net zo vaak overschat als onderschat – woord. In mijn ogen bestaat strategie zonder verbeeldingskracht niet. Want immers, hoe ontstaan anders die nieuwe overtuigende perspectieven en vergezichten? Volgens mij zag Jempi het bij de oprichting al heel scherp: strategie ontstaat vanuit verbeeldingskracht en creativiteit. En wat voor ons al zo normaal is blijkt toch nog steeds verrassend en doeltreffend te zijn. Ons unieke en dus geheel eigen gereedschap zoals onze creative leap, ons Futurise-trendmodel, en recent de Human Dynamics Scan (geeft inzicht in de mentaliteit en gedrag die in een organisatie speelt en is ontwikkeld samen met Ipsos), biedt het houvast voor nieuwe overtuigende perspectieven en vergezichten die mensen raken. Niet vanachter een tafel of in zaaltjes, maar door met elkaar op pad te gaan en je als mens te laten raken en verwonderen. Zo creëer je als organisatie verhalen die leiden naar een strategie die doorleefd verbindend en inspirerend is. Voorwaar, weten wij na 22 jaar, geen buzz woorden. 

En alleen dan pas is er ruimte om te werken aan executie en implementatie, alhoewel wij liever spreken over een energieplan. Want uiteindelijk is het de energie die organisaties en mensen in beweging brengt, en niet een systeem of een proces. Deze zijn altijd ondersteunend aan de overtuigende perspectieven en vergezichten.

Dus dank Rob Wijnberg. Het motiveert ons nog meer om ook in 2024 verder te gaan met ons motto: imagine the next level, zodat vooruitgang wel een verhaal heeft.

Hilversum, 18 december 2023
Auteur: Carlo van Kessel