‘On a mission’ met 250 BOVAG-bestuurders en medewerkers

Op het Verenigingscongres op vrijdag 6 oktober vertellen Peter Niesink (directeur BOVAG) en Carlo van Kessel (partner Fresh Forward) over hoe Fresh Forward BOVAG op weg heeft geholpen om – als vereniging met 14 verschillende sectoren – hun gezamenlijke koers te bepalen. Een koers die door iedereen wordt gedeeld en waar iedereen achter staat.

Peter Niesink: ‘Voor onze vereniging met 14 verschillende sectoren is het belangrijk om een gezamenlijke koers te bepalen die door iedereen wordt gedeeld, waar iedereen achter staat en echt naartoe werkt. Het is immers minder vanzelfsprekend dat we allemaal hetzelfde doel nastreven dan in een meer homogene vereniging. En we wisten dat we als BOVAG in onze koers echt aan de slag wilden met duurzaamheid, maar het is voor ons ook een echte uitdaging om dat geloofwaardig te doen, wij worden immers gezien als een ‘fossiele’ club bij uitstek’.

Koers bepalen

‘Wat we vorig jaar hebben gedaan was met alle bestuurders en medewerkers samen, dat zijn er zo’n 250, op missie gaan. Door deze missie, een hele serie bezoeken en gesprekken buiten onze eigen werk- en vergaderkamers, konden we alle verschillende aspecten van een nieuwe koers naar duurzaamheid verkennen. Denk aan een gesprek met Coca-Cola over transparantie, met de CEO van een bouwbedrijf over duurzaam bouwen, met een organisatie van mensen met een beperking, met jongeren over het klimaat en onze samenleving en met experts op het gebied van mobiliteit. Carlo van Kessel van Fresh Forward heeft ons op weg geholpen’, aldus Peter Niesink.

De nieuwe koers wordt gedragen door leden, bestuurders en medewerkers. Het sluit aan, het spreekt aan, want zij hebben de koers zelf mee bepaald en de verkenningen die je daarvoor nodig hebt zelf uitgevoerd. 

Over deze missie delen Peter Niesink en Carlo van Kessel hun inzichten en praktische tips tijdens een subsessie op het Verenigingscongres op 6 oktober. Samen ontdekken wat de samenleving en de volgende generatie van ons verwachten.

Het Verenigingscongres is event van het jaar waar alle verenigingsprofessionals bij elkaar komen om met elkaar in contact te komen, elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Dit jaar is het thema ‘samen grensverleggend’. Samen grenzen verleggen om meer impact te kunnen maken. Meer weten over dit event? Volg deze link.