Community wrap-up: De tirannie van het NU

Drie keer per jaar organiseren we een inspiratiesessie voor de deelnemers aan onze community-circles, meestal op ons Service Station in Hilversum. We pakken dan een specifiek thema vast en dat thema benaderen we vanuit het specifieke vakgebied van die betreffende circle (Business, Leadership of HR).

In de afgelopen maanden stond het thema ‘De tirannie van het nu’ centraal binnen onze drie communities. Een thema dat gaat over de worsteling van enerzijds bezig zijn met de lange termijn en anderzijds vastzitten in de waan van de dag. Aan de ene kant willen organisaties impact maken op de lange termijn en tegelijkertijd krijgen steeds meer zaken de status van urgentie en prioriteit of desnoods het label ‘crisis’, waardoor er nauwelijks ruimte over blijft voor de lange termijn.

Hoe zit dat precies, hoe ga je om met die worsteling van het nu en wat kunnen we op dat punt van elkaar leren? Daarover gingen de sessies in de community-circles. In deze video nemen we je graag mee in wat dat aan ideeën en inzichten opleverde.

Impact van vertrouwen

In het najaar is het thema van de community-bijeenkomsten ‘Impact van vertrouwen’. Op 6 oktober gaat het in de Leadership Circle over vertrouwen als motor om ambities te realiseren en geloofwaardig te blijven, als organisatie, als merk en als leider. Op 13 oktober staat ‘vertrouwen als belangrijk element voor een goede balans’ centraal in de Business Circle. Hoe zorg je er als merk, als organisatie of als leider voor dat men vertrouwt op je beloftes en voornemens? We sluiten dit thema op 27 oktober af tijdens de bijeenkomst met de People Circle en staan dan stil bij vertrouwen als belangrijk element voor de balans in je organisatie en de rol die je als HR-professional inneemt.