Van beleving naar transformatie (#3 door MarketingTribune)

In het PIM Trendrapport 2021 wordt duidelijk dat de maatschappij zich nu op een bijzonder kantelpunt bevindt. Vandaag het laatste en derde deel: Van beleving naar transformatie.

We zijn inmiddels ruim een jaar onderweg in een nieuw decennium. Een decennium dat sterk zal verschillen van de decennia die achter ons liggen. Er komt een einde aan een periode die zich goed laat beschrijven met woorden als optimistisch, open, vrij en avontuurlijk. Het was in deze periode dat de belevingseconomie zijn intrede deed en volop tot bloei kwam. In dit nieuwe decennium groeit de angst en onzekerheid in de maatschappij en zoeken mensen controle en houvast. Betekent dit het einde van de belevingseconomie? Het antwoord op deze vraag is ja en nee.

Belevenissen zijn feitelijk van alle tijden. In de vorige eeuw hebben we een verschuiving gezien van een economie die vooral gericht was op het produceren en verkopen van goederen naar een economie waarin het leveren van diensten de boventoon voerde. Van betalen voor producten naar betalen voor activiteiten die voor je worden verricht. Eind jaren negentig zien we een volgende verschuiving en dat is die van een economie gericht op het leveren van diensten naar een economie waarin het gaat om ‘staging experiences’. Van het betalen voor de activiteit die iemand verricht naar betalen voor de tijd dat je iets mag beleven. Zoals chillen in de banken bij Starbucks, jezelf laten ‘Heinekenizen’ in de Heineken Experience of uit je dak gaan bij een concert.

Escapisme
Dit decennium gaan we een groeiende behoefte zien aan vertrouwen en verbinding. Die behoefte hebben we in het PIM Trendrapport 2021 vertaald naar zes dominante thema’s: Samen Sterk, Naturiteit, Strijdlust, Kwaliteit, Aandacht en Escapisme. Hoewel alle zes de thema’s in meerdere of mindere mate invloed hebben op het soort belevenissen, is het laatste thema, Escapisme, van groot belang. In perioden van toenemende angst en onzekerheid zoeken we naar manieren om de serieuze werkelijkheid soms even te vergeten, door onszelf maximaal uit te leven of onder te dompelen in allerlei andere werelden. Fysieke, virtuele of hybride belevenissen bieden bij uitstek die mogelijkheid.

Lees het hele artikel op MarketingTribune.

Hilversum, 29 maart 2021