Van controle naar impact

Een impactvolle organisatie met het Strategic Design-model

We horen het in onze workshops en gesprekken steeds vaker. ‘We willen meer impact maken. En minder focus op controle en systemen.’ ‘We missen een ziel in de organisatie.’ ‘We willen een nieuwe meetlat voor onze strategische keuzes. Vanuit overtuiging in plaats van uit angst.’ ‘Ik mis het grote plaatje. Die stip op de horizon die mijn organisatie én mij persoonlijk in beweging brengt’.

Steeds efficiënter lopende machines

De afgelopen decennia hebben we onze organisaties opgebouwd als steeds efficiënter lopende machines. Met duidelijke rollen en taakomschrijvingen. Strak georganiseerde agenda’s en heldere processen. In een wereld die zich industrieel en technologisch in rap tempo evolueert en hierdoor steeds drukker, voller en complexer wordt, hebben we steeds meer houvast gezocht bij het prettige gevoel van controle. Een gevoel dat we uit hebben besteed aan systemen en processen.

De organisatie als machine kent echter haar keerzijde. De hyperfocus op controle en het – gevoelsmatig – uitsluiten van onzekerheid vernauwt de focus en zet mensen en het groeipotentieel van organisaties op slot.

Andere relatie met controle

Impactvolle organisaties zien dat controle uitoefenen door systemen één kant van de medaille is, maar dat het verhaal daarmee niet af is. We komen niet in beweging omdat de machine zo goed werkt, maar omdat we heel graag ergens naartoe willen. Omdat we (samen) impact willen maken. Efficiency is nodig, maar van efficiency alleen word je geen sterke, gedreven, impactvolle organisatie. De mens is weer aan zet. We willen een andere relatie met controle. Een meer menselijke relatie. Waarbij we streng zijn op datgene wat belangrijk is en we tegelijkertijd meer ruimte geven aan het onbekende.

Vier jaar geleden sprak Aline Santos Farhat, Global Executive Vice President Marketing bij Unilever, haar droom uit om stereotypen waarmee Unilever mannen en vrouwen portretteert, te doorbreken. ‘Gender identity is changing. Our advertising has not changed enough. We’ve listened to consumers and looked at the way we portray gender in our advertising and realised we need to do things differently. We understand that by using our influence responsibly, we can contribute to positive culture change as well as making better connections with people through our advertising. We call this movement #UNSTEREOTYPE – and it is already making a difference’. Aldus Aline Santos.

Wat in 2016 begon als een droom heeft een ware beweging in gang gezet. Zo focust Unilever zich niet alleen op een nieuwe representatie van mannen en vrouwen, maar krijgen etnische minderheden, mensen met beperkingen en leden van de LGBTQI+ community, een prominentere plek in alle marketingactiviteiten. Zowel voor als achter de camera. Ook zorgt Unilever in haar HR-beleid voor een brede representatie van alle groepen in de samenleving.

Een beweging die zorgt voor meer verbinding en brede maatschappelijke- en business impact, zowel binnen als buiten de organisatie; het doorbreken van stereotypen en meer ruimte om jezelf te zijn, meer verbinding met consumenten en betere resultaten. Sterke merken als Knorr, Dove en CIF bereikten allemaal meer omzet na het onder andere stoppen van achterhaalde weerspiegelingen van vrouwen.

Strategic design

Hoe maak je van jouw organisatie een impactvolle organisatie? Hoe bepaal je welke impact je wilt maken? Waar je van bent? Waar je op in moet zetten? En hoe je dit vervolgens doorvertaalt in de hele organisatie? Hiervoor gebruiken we ons model van STRATEGIC DESIGN. Het model gaat uit van drie stappen.  

1. Kracht

Samen met de organisatie starten we bij de unieke KRACHT. We duiken in het DNA en verkennen een differentiërende positionering. We brengen met onze eigen gevalideerde cultuurscan de huidige cultuur en unieke drijfveren van de organisatie in kaart. En krijgen inzicht in de belangrijkste uitdagingen en kansen in de eigen business en de markt. We lopen mee en gaan in gesprek met cliënten / klanten / consumenten / burgers / andere stakeholders om te begrijpen wat er bij hen leeft in relatie tot onze uitdaging.

2. Visie

Als we de kracht van de organisatie en de daarbij behorende cultuur- en business-inzichten goed in kaart hebben, zoeken we de verbreding op. We doen nieuwe inspiratie op, zowel binnen als buiten de eigen sector. Dit doen we door de inspiratie zelf te doorleven en te vertalen in kansen. We duiken in de veranderende maatschappelijke behoeften door middel van ons eigen Futurise®-trendmodel. In de volgende stap zetten we de verbeeldingskracht aan en ontdekken we wat ons verlangen voor positieve impact is, aan de hand van door Fresh Forward ontwikkelde imagineerings-technieken. Dit vormt onze VISIE op de toekomst en de unieke rol die de organisatie daarin wil spelen. Deze visie vertalen we in ons unieke verhaal en de waarden die daarbij horen.

3. Strategie

Na het formuleren van onze toekomstvisie en ons verhaal, brengen we focus aan in de plannen die deze visie tot leven brengen: de STRATEGIE. Dit start met het concretiseren van de positieve impact in meetbare ambities. Dit doen we samen met onze partners van het Purpose Accounting Collective. We identificeren de groeiplatformen die deze positieve impact gaan realiseren. Vervolgens gaan we aan de slag met klant- en medewerkersreizen om te begrijpen op welke externe en interne initiatieven (proof points) we in moeten zetten om de toekomstvisie te verwezenlijken om deze zichtbaar en tastbaar te maken.


Vermenselijken van organisaties

Als laatste stap verbinden we het strategic design met het human design. We brengen in kaart wat ons te doen staat op het gebied van leiderschap, mentaliteit en gedrag. En verbinden de impact van de organisatie aan de impact die iedereen persoonlijk maakt.

Deze manier van impactvolle organisatieontwikkeling noemen we ook wel het ‘vermenselijken van organisaties’. Dat doen wij altijd door samen met organisaties op zoek te gaan naar hun verhaal. Hun droom voor positieve impact. En door deze droom te vertalen in strategic en human design.

Wil jij ook van controle naar impact?
Ben je benieuwd naar de impact die je met jouw organisatie kunt maken? Waar je vanuit eigenheid op in kunt zetten? En hoe je deze impact vervolgens vertaalt in de hele organisatie? Vraag dan vrijblijvend een (online) impact-verkenningssessie aan door je gegevens hieronder achter te laten. Dan gaan wij samen met onze partners van PACC voor jou aan de slag.

Hilversum, 25 maart 2021, Sasja de Vos


Ja, ik wil met mijn organisatie ook van controle naar impact dus kom graag met jullie in contact.

Ik ben geïnteresseerd in een vrijblijvende (online) impact-verkenningssessie. Neem contact met me op via onderstaande contactgegevens: