Van merk naar mens (#2 door MarketingTribune)

In het PIM Trendrapport 2021 wordt duidelijk dat de maatschappij zich nu op een bijzonder kantelpunt bevindt. Vandaag deel 2: Van merk naar mens.

Mens achter merk centraal

In tijden van onzekerheid gaan mensen op zoek naar houvast. Deze houvast wordt gezocht in rationele feitelijkheden, dashboards, statistieken en andere data, waardoor we het gevoel van grip of controle krijgen. In die zee van onrust en drang naar controle, is er één element dat op een dieper niveau essentiële houvast geeft en dat is ‘vermenselijking’: het dichterbij brengen van een merk, vanuit vertrouwen en verbinding. Niet het merk als instituut, maar de mensen en menselijkheid achter het merk weer centraal stellen.

Het kantelpunt

Dit is in een notendop het pleidooi van het PIM Trendrapport 2021 met als titel: ‘Vermenselijking van merken; de shift naar vertrouwen en verbinding’. In het PIM Trendrapport wordt duidelijk dat de maatschappij zich nu op een bijzonder kantelpunt bevindt. De wereld laat zich sinds begin jaren negentig goed beschrijven met woorden als openheid, creativiteit, beleving, avontuur en anti-autoriteit. De komende jaren wordt de maatschappij een stuk minder vrij en open. Het decennium dat voor ons ligt kenmerkt zich door een andere mindset, andere normen en waarden, ander gedrag en andere behoeftes. Dat vraagt van merken, en daarmee van marketeers, een sterk aanpassingsvermogen.

Lees het hele artikel op MarketingTribune

Hilversum, 12 maart 2021