Persbericht: ‘Purpose Accounting Collective’ (PACC) zet in op geïntegreerd bedrijfsadvies

Nederlandse ondernemers laten miljarden aan waardecreatie onbenut

Amsterdam, 15 februari 2021 – Zes zakelijke dienstverleners hebben het ‘Purpose Accounting Collective’ (PACC) opgericht. Dit collectief bestaat uit ondernemers die hun krachten bundelen om voor het Nederlandse midden- en grootbedrijf de kansen van brede waardecreatie laagdrempelig en ondernemend te implementeren. Purpose accounting houdt in dat ondernemingen hun waardecreatie zowel in financiële en sociale als ecologische zin wereldkundig maken. Deze fundamentele verandering biedt hen nieuwe zakelijke kansen.

Financiële prestaties van ondernemingen worden van oudsher kritisch bekeken en gevalideerd. Anno 2021 wil een ondernemer zich ook op ecologisch en sociaal gebied onderscheiden en invulling geven aan zijn maatschappelijke positie en rentmeesterschap. Marlon van Dijk, partner bij Grant Thornton: “De ontwikkeling in wet- en regelgeving en de behoefte van consumenten beweegt zich de komende jaren concreter naar een circulaire, inclusieve en duurzame economie. Nederland wil en kan daarin koploper zijn. Met het Purpose Accounting Collective willen we deze transitie enerzijds vereenvoudigen en anderzijds de businesskansen voor ondernemers verzilveren.”

PACC en de partners

PACC is een ecosysteem van zakelijke dienstverleners die samen ‘brede waardecreatie’ toegankelijk maken voor ondernemers. De samenwerkende dienstverleners zijn afkomstig uit de accountancy, managementconsultancy, juridisch en fiscaal advies, communicatie, duurzaamheid, branding en certificering. De participerende bureaus leveren – ieder vanuit zijn eigen discipline – een bijdrage aan het geïntegreerde advies aan de gezamenlijke opdrachtgevers. PACC is ervan overtuigd dat geïntegreerd advies een veel hogere opbrengst creëert voor ondernemers dan gefragmenteerd.

De PACC-partners zullen hun opdrachtgevers krachtige tools aanreiken, zoals nieuw ontwikkelde scans en rapportagemethodieken om de kansen van brede waardecreatie optimaal te benutten. PACC wil eraan bijdragen dat in 2030 ten minste 30% van het Nederlandse midden- en grootbedrijf een vorm van purpose accounting heeft geïmplementeerd.

Partners in het Purpose Accounting Collective zijn:

  • Bruggink & Van der Velden: advocaten en belastingadviseurs
  • Fresh Forward: creatief adviesbureau voor purpose-ontwikkeling voor organisaties en merken
  • Grant Thornton – met daarbinnen Sinzer: accountants en adviseurs
  • Kirkman Company: strategisch duurzaam adviesbureau
  • Kiwa: certificatie-instelling op het gebied van onder andere energietransitie en duurzaam ondernemen
  • Mattmo: strategisch communicatie- en designbureau