PIM Trendrapport 2021: maatschappij op kantelpunt, merken moeten vermenselijken

Platform Innovatie in Marketing (PIM) lanceert tijdens het PIM Trend Fest op 21 januari 2021 het 16e trendrapport. Thema van het rapport: de vermenselijking van merken. De maatschappij staat op een omslagpunt, constateren de onderzoekers. Merken kunnen niet meer volstaan met het bieden van inspiratie voor een leuker leven, maar worden uitgedaagd daadwerkelijk bij te dragen aan een positieve verandering in de wereld.  

Het 16e trendrapport dat jaarlijks in opdracht van Platform Innovatie in Marketing wordt gepubliceerd, is dit keer geschreven door Niels Hansen, Futurise® maestro bij LUNAR Institute, Miriam Teoh-Wijers, (brand) strategy consultant en Matt van der Poel, partner & CXO bij Fresh Forward. De onderzoekers maken gebruik van het eigen Futurise®-trendmodel dat gebaseerd is op jarenlange wetenschappelijke studies en onderzoeken van de Universiteit Gent. Het rapport met als titel ‘De vermenselijking van merken’ beschrijft zes dominante thema’s voor dit decennium en schetst per thema het perspectief voor merken en marketeers. De visie wordt aangevuld met een aantal inspirerende cases uit binnen- en buitenland. 

Kantelpunt: van zelfvertrouwen naar angst

Het rapport maakt duidelijk dat de maatschappij zich nu op een bijzonder omslagpunt bevindt. De wereld laat zich sinds begin jaren negentig goed beschrijven met woorden zoals openheid, creativiteit, beleving, avontuur en anti-autoriteit. De komende jaren wordt de maatschappij een stuk minder vrij en open. Het decennium voor ons kenmerkt zich door een andere mindset, andere normen en waarden, ander gedrag en andere behoeftes. Dat vraagt van merken een sterk aanpassingsvermogen. 

Niels Hansen: ‘We hebben ontdekt dat de mentale gesteldheid van onze maatschappij een vast ritme volgt. Tijdens deze cyclus, die telkens ongeveer vijftig jaar duurt, wisselen periodes van zelfvertrouwen af met periodes van angst. Op dit moment bevinden we ons op een kantelpunt en de eerste veranderingen zijn al zichtbaar. De maatschappij komt steeds meer in beweging; de demonstraties van de afgelopen tijd zijn daar een tekenend voorbeeld van. Tegelijkertijd worden we bijvoorbeeld steeds emotioneler en irrationeler en zoeken we vaker naar nieuwe vormen om de serieuze werkelijkheid en de druk van de prestatiemaatschappij te ontvluchten.’ 

Merken, neem je verantwoordelijkheid

‘In het afgelopen decennium inspireerden merken hun klanten vanuit vrijheid, plezier en rebellie voor een mooier, leuker en beter leven’, aldus Miriam Teoh-Wijers. ‘Nu ontwikkelt de rol van merken zich naar het creëren van daadwerkelijke waarde door de impact van hun daden. De maatschappij eist steeds meer verantwoordelijkheid, merken worden uitgedaagd om de wereld aan te zetten tot positieve verandering.’

Trend Fest 21 januari: hoe merken hun nieuwe rol kunnen pakken

Het rapport verschijnt op 21 januari 2021 en wordt tijdens het PIM Trend Fest gepresenteerd door Niels en Miriam. Ze gaan die dag verder in op de zes thema’s van dit decennium en vertalen de conclusies van het rapport naar de praktijk van de marketeer. Hoe kun je als merk en marketeer de omslag maken van inspiratie naar daadwerkelijk bijdragen aan een positieve impact op de wereld? Ook vertrouwt een aantal voorlopers hun best practices toe aan het publiek. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.pimonline.nl/trendfest.