Inspiratie opdoen, samen ervaren en een creatieve sprong maken

Co-creatie met Dreamteam

Wij zijn co-creators. We geloven dat zélf ervaren de creatieve kracht in het proces verhoogt en dat we door het inzetten van ieders talent de beste resultaten behalen. Daarom werken we bij iedere klant samen met een ‘dreamteam’. Het dreamteam stellen we, in overleg, samen met verschillende mensen uit de organisatie, afhankelijk van de doelstelling van het traject. Het dreamteam gaat gedurende het hele traject met elkaar aan de slag met als doel die visie en strategie te ontwikkelen. Door met een dreamteam te werken is het resultaat écht van de organisatie zelf en ontstaat een breed gevoelde en gedragen visie. De dreamteamleden vormen daarna de ambassadeurs binnen en buiten de organisatie om het verhaal uit te dragen, wat essentieel is voor het succes.

Een creatieve sprong

Bij Fresh Forward gaan we altijd voor originele next-level-oplossingen. Om daar te komen, moet je wel een creatieve sprong met ons durven maken. Bij ons geen papieren exercitie en lineair proces, maar sámen dat next level doorleven en vormgeven, zodat we daar vanuit energie en verlangen invulling aan kunnen geven. Onze creatieve sprong bestaat uit een aantal ingrediënten die we in het traject met het dreamteam doorlopen:

Inspiratie opdoen

We doen inspiratie op, en hebben ervaringen en ontmoetingen buiten de eigen referentiekaders.

De toekomst

We krijgen inzicht in toekomst met Futurise®; het trendmodel van LUNAR Institute en Fresh Forward, waarmee we vanuit het maatschappelijke ritme de toekomst voorspellen.

Verbinding

We maken verbinding met onze omgeving. Dat kan de eigen, interne organisatie zijn, of de buitenwereld met onze stakeholders, doelgroep of klanten. We doen dit persoonlijk of met onze online tools, op verschillende momenten.

Verbeeldingskracht

We gebruiken de kracht van verbeelding om inspiratie en inzichten te vertalen naar visies en strategieën voor organisatie, merken en omgevingen.

Onze FF-app

In onze trajecten werken we altijd met onze Fresh Forward-app. We doen inspiratie op en delen die via de app met elkaar, werken samen en brengen onze inzichten samen.

Vervolgstappen

Ook na het traject begeleiden we graag vervolgstappen. Denk bijvoorbeeld aan het meenemen van medewerkers of stakeholders, het doorvertalen van waarden naar de organisatie, het ontwikkelen van een passende (werk-)omgeving, het creëren van persona’s en het optimaliseren van klantreizen.