Met jouw organisatie naar het next level

Visie en strategie voor organisaties

Organisation Next

De wereld die we kennen verandert continu en sneller dan ooit. Ontwikkelingen gaan harder en de impact ervan is groter. Daarbij bevinden we ons op een kantelpunt. Na een lange periode van toenemend zelfvertrouwen, stappen we een periode in die gekenmerkt wordt door onzekerheid.

Aan organisaties de taak om zichzelf in deze periode opnieuw uit te vinden. Waar sta je voor? Welke richting ga je op? Hoe ga je om met de spanning tussen oud en nieuw? Tussen behouden wat je hebt en radicale vernieuwing? Tussen duidelijkheid en wendbaarheid? En welke mentaliteit en gedrag is nodig om deze nieuwe richting te verwezenlijken?

Vermenselijking

In een decennium van constante verandering en groeiende onzekerheid zijn creativiteit, flexibiliteit en verbinding belangrijker dan ooit. Een vloeibare samenleving vraagt om vloeibare organisaties. Dat begint bij een sterk gezamenlijk verlangen. Een inspirerende en motiverende toekomstdroom over hoe je als organisatie van betekenis wilt zijn. Ondersteund door een helder strategic & human design om deze visie te verwezenlijken. Dit noemen we ook wel ‘vermenselijking van organisaties’.

Creatieve sprong

In elk traject gaat het om betrokkenheid en inzichten uit de organisatie zelf. Samen met een dreamteam uit de organisatie maken we een creatieve sprong. Geen papieren exercitie of lineair proces, maar sámen het verlangen van de organisatie ontdekken. We verdiepen ons in de huidige cultuur en de unieke kracht van jouw organisatie en halen via ‘connects’ met klanten, stakeholders en medewerkers de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen op.

Verbonden met de buitenwereld

Vervolgens verbreden we de kaders. Met behulp van het LUNAR Futurise®-trendmodel en ons wereldwijd connectors-netwerk ervaar en duid je de tijdsgeest. We brengen je in verbinding met de buitenwereld en je krijgt een verklarend kader voor de behoeften en het bijkomende gedrag dat we de komende 10 jaar gaan zien. Een cruciaal onderdeel van elke creatieve sprong is de inspiratiereis, waarbij je ervaringen en ontmoetingen hebt buiten je eigen referentiekaders en je je eigen wereld opent.

Strategic en human design

We gebruiken de kracht van verbeelding om de inzichten en inspiratie te vertalen naar een energie- en richtinggevend verlangen (visie) voor jouw organisatie. Vanuit dat verlangen komen we in beweging. We vertalen het verlangen in heldere gebieden om op in te zetten (strategie) en definiëren welke concrete initiatieven daaraan bijdragen (proofpoints). Vanuit dit strategic design kijken we welk leiderschap, welke mentaliteit en wat voor gedrag er nodig is om succesvol in beweging te komen en te blijven. Dit human design ontwerpen en voeren we uit in samenwerking met LUNAR Institute.

Wat maakt ons anders?

  • Creatieve sprong – we gaan samen op zoek naar verlangen, energie en focus
  • Futurise®-trendmodel – je gaat zelf de mindset voor de komende 10 jaar duiden, ervaren en vertalen in kansen
  • Kracht van verbeelding – vanuit frisse inzichten en verbeeldingskracht creëer je als organisatie een nieuwe realiteit waar je samen voor wilt gaan
  • Strategic & human design – een heldere integrale aanpak ondersteund door Fresh Forward en LUNAR Institute om succesvol in beweging te komen en te blijven.

De echte mechanismen van gedragsverandering

Ik ontmoet over het algemeen bijzonder weinig leiders die tegen een groeimindset zijn. Eigenlijk zijn ze allemaal voor. Maar de praktijk is anders. De overtuiging is er wel, alleen is het niet zo makkelijk om een groeimindset te creëren. De meeste organisaties hebben hier nog een hele weg af te leggen. Dit jaar onthullen we

Lees meer

Boost de impact van je business

Is jouw onderneming klaar voor 2023? Je zal vandaag de dag maar ondernemer zijn en bezig zijn je voor te bereiden op de nieuwe, verplichte EU-regelgeving voor 2023 op het gebied van duurzaamheid. De regelgeving verplicht bedrijven om in hun jaarverslag inzicht te geven in de impact van hun activiteiten op mens, milieu en samenleving.

Lees meer

Interview met …

Onlangs waren alle leidinggevenden van Wonen Limburg een dag op het Service Station van Fresh Forward in Hilversum, waar zij samen aan de slag gingen met het thema ‘Strijdlust’. Dit als onderdeel van een driedaags programma over maatschappelijke impact en verantwoordelijkheid binnen hun thema ‘Welkom Thuis’. We stelden Marita Muller, mede-organisator van deze ‘ervaringsdagen’ hierover

Lees meer